Årsstämma 2018

Årsstämman i Oncopeptides AB (publ) ägde rum i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm, torsdagen den 17 maj 2018 kl. 15.00.

Protokoll samt övriga dokument relaterade till årsstämman finner du nedan.