Årsstämma 2019

Årsstämman i Oncopeptides AB (publ) ägde rum i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm, tisdagen den 21 maj 2019 kl. 14.00.

Protokoll samt övriga dokument relaterade till årsstämman finner du nedan.