Årsstämma 2022

Årsstämma i Oncopeptides AB (publ) ägde rum tisdag den 28 juni 2022.

Oncopeptides årsstämma genomfördes genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud ägde inte rum; det blev alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Dokument relaterade till årsstämman finner du nedan.