Extra Bolagsstämma 2019

Extra bolagsstämman i Oncopeptides AB (publ) ägde rum i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm, tisdagen den 17 december 2019 kl. 15.00.

Protokoll samt övriga dokument relaterade till årsstämman finner du nedan.