Extra bolagsstämma 2022

En extra bolagsstämma i Oncopeptides AB (publ) ägde rum fredagen den 23 september 2022.

Den extra bolagsstämman genomfördes genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud ägde inte rum; det blev alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Dokument relaterade till extra bolagsstämman finner du nedan.