Vetenskapliga kommittén

Den vetenskapliga kommitténs roll är att ge råd i vetenskapliga frågor. Som en del av sitt ansvar utvärderar kommittén forskningsstrategier, kliniska utvecklingsplaner, regulatoriska vägar och strategier samt granskar och rapporterar till styrelsen om nya vetenskapsområden.

Den vetenskapliga kommittén består av Jennifer Jackson (ordförande), Brian Stuglik och Jarl Ulf Jungnelius.