27 maj 2024

De första patienterna i Spanien behandlas snart med Pepaxti

Oncopeptides meddelade idag att det första spanska sjukhuset kommer att börja behandla patienter med Pepaxti.

Den första beställningen av läkemedlet från ett spanskt sjukhus följer av att Pepaxti nyligen gjorts tillgängligt i det spanska sjukvårdssystemet (”Nomenclator”), vilket gör det möjligt för vårdgivare att i vissa fall beställa produkten innan regional tillgång har förhandlats fram.

”Mottagandet av denna medicinska innovation är ett bevis på det otillfredsställda medicinska behov som läkemedel fyller”, säger Sofia Heigis, vd för Oncopeptides. ”Vi ser fram emot att fler patienter och yrkesverksamma både i Spanien och resten av Europa kan dra nytta av de kliniska och livskvalitetsresultat som denna behandling visar på.”

Totalt har 16 spanska sjukhus och mer än 100 patienter deltagit i de kliniska prövningarna som har lett till godkännandet av det första läkemedlet i peptidkonjugatklassen för behandling av refraktärt, relapserande multipelt myelom.

Frågor och svar för investerare

Vad är detta?

Oncopeptides har fått sin första order på Pepaxti från ett spanskt sjukhus.

Förändrar detta er kommunicerade tidplan, där ni förväntar er att försäljningen tar fart efter sommaren?

Nej. Med det sagt ser vi redan ett starkt otillfredsställt medicinskt behov och är glada över att kunna åtgärda det vid behov.

Hur kan läkare beställa Pepaxti innan regional tillgång har beviljats?

Innan läkemedlet har förts in i de regionala sjukvårdsregistren kan läkare i vissa fall beställa läkemedlet centralt.