25 april 2024

Förtydligande angående beslut från NICE

Oncopeptides har, vilket rapporterats i media, beslutat att inte gå vidare med en utvärdering med National Institute for Health And Care Excellence (NICE) i Storbritannien vid denna tidpunkt. Detta då processen att lämna in en ansökan kräver både tid och resurser som för närvarande behövs för andra marknadstillträdesmöjligheter. Företaget har fortfarande för avsikt att söka tillgång till Storbritannien vid ett senare tillfälle, i enlighet med sin sedan tidigare kommunicerade europeiska lanseringsplan.

Bolaget har under torsdagsförmiddagen förtydligat detta i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt som går att läsa bland annat här: https://www.placera.se/placera/telegram/2024/04/25/oncopeptides-nice-rekommenderar-ej-pepaxti-med-dexametason-ny.html

 

För ytterligare frågor, kontakta David Augustsson, IR- och kommunikationschef: david.augustsson@oncopeptides.com; +46 076-2293868