Inget besked från FDA gällande Oncopeptides överklagan

8 januari 2024

Oncopeptides har ännu inte mottagit något besked från det amerikanska läkemedelsverket Food and Drug Administration (FDA) gällande bolagets överklagan av myndighetens uppmaning att dra tillbaka Pepaxtos godkännande i USA. Oncopeptides har inte heller fått någon tidsangivelse för när ett besked kan komma.

Oncopeptides har tidigare kommunicerat att bolaget förväntat sig ett beslut under andra halvåret 2023, baserat på råd från utomstående rådgivare samt indikationer från amerikanska myndigheter att detta är en accelererad process.

Oncopeptides nuvarande bedömning är att besked kommer att komma i närtid. Skulle någon förändring i den bilden eller ny information framkomma kommer detta att meddelas marknaden omedelbart.