Oncopeptides säkerställer förlängd marknadsexklusivitet för Pepaxti i Europa med fem år

Stockholm, 15 februari 2024 – Oncopeptides AB meddelar idag att bolaget kommer beviljas en förlängning av nyckelpatent som säkerställer marknadsexklusivitet för melflufen, marknadsfört i Europa som Pepaxti, i Europa till 2037, en förlängning på fem år.

Det så kallade tilläggsskyddet (Supplementary Protection Certificate, SPC) säkerställer att Oncopeptides kommer att ha exklusiva rättigheter att producera och marknadsföra melflufen i Europa, och utökar därmed marknadspotentialen, i ytterligare fem år. Företaget har tidigare kommunicerat att man uppskattar marknadspotentialen för Pepaxti i Europa till drygt 1,5 miljarder SEK per år.

”Den utökade exklusiviteten på den europeiska marknaden för Pepaxti skapar ytterligare möjligheter för Oncopeptides, och vi ser fram emot att kunna fortsätta tillgodose det höga otillfredsställda behovet för patienter som lider av relapserande, refraktärt multipelt myelom ännu längre, vilket vi tror skulle kunna skapa betydande fördelar för både patienter och våra aktieägare”, säger Sofia Heigis, vd på Oncopeptides.

Oncopeptides avser också att kommentera denna händelse ytterligare under presentationen av sin Bokslutskommuniké 2023 den 27 februari kl. 09:00 CET (inbjudan sänds separat).

Frågor och svar

Vad är detta?

Oncopeptides har meddelat att bolaget kommer att få en förlängning för ett nyckelpatent som gör det möjligt för företaget att behålla marknadsexklusivitet i Europa i ytterligare fem år, från 2032 till 2037.

Vad betyder detta för företaget?

När ett patent löper ut har andra läkemedelstillverkare rätt att utnyttja Oncopeptides innovation och producera så kallade generiska versioner av Pepaxti, vilket avsevärt sänker priset på läkemedlet och Oncopeptides förmåga att ta betalt för sin produkt. Förlängningen av patentet med ytterligare fem år innebär att företaget får ensamrätt att producera och marknadsföra Pepaxti i Europa i ytterligare fem år, vilket innebär ytterligare fem år av omsättning på en relativt hög nivå då detta är slutet och därmed nära toppen av läkemedlets försäljningsfas.

Hur mycket är detta värt i verkliga pengar?

Även om vi har uppskattat marknadspotentialen i Europa för Pepaxti till cirka 1,5 miljarder SEK per år, har Oncopeptides inte delat någon vägledning till marknaden om vad den förväntar sig att försäljningen ska bli 2032.