Organisation

Oncopeptides är ett globalt biotechbolag som är inriktat på att ta fram innovationer till patienter med stora medicinska behov och förbättra patienters livskvalitet.

Attraktivt läge

Vårt huvudkontor ligger i Stockholm och vi har en modern anläggning för preklinisk läkemedelsutveckling i Solna.

Forskningsdriven kultur

Oncopeptides är ett forsknings- och utvecklingsbolag som välkomnar människor med olika bakgrund och perspektiv. Labbet i Solna är ett bra exempel med forskare med spetskompetens inom läkemedelsutveckling från många olika länder.

Långsiktigt ledarskap

Oncopeptides bildades år 2000 för att utveckla läkemedel mot cancer baserat på forskning från några av Sveriges ledande cancerforskare och forskningsinstitut. Under åren har bolaget gynnats av en kontinuitet i högsta ledningen och styrelsen. Bolaget har fortsatt att ha nära band till de forskare som inledningsvis utvecklade melflufen och även till grundarna av bolaget.

Forskningssamarbeten

Under mer än ett decennium har Oncopeptides utvecklat ett brett nätverk av samarbetspartners och etablerat samarbeten med ledande forskare och forskningsinstitut i Europa och USA, bland annat Harvard Medical School – Dana Farber Cancer Institute.