Vår innovation

Oncopeptides är ett forsknings- och datadrivet bolag. Vi är innovativa, nyfikna och angelägna om att ge patienter med hematologiska sjukdomar tillgång till innovativa behandlingar. Vi känner en stor passion för att göra skillnad för patienter som verkligen behöver bättre behandlingsmöjligheter.

Två unika teknologiplattformar

Oncopeptides utvecklar innovativa läkemedelskandidater för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Utvecklingen bygger på våra plattformar för peptidlänkade läkemedel (PDC), samt för små polypeptidbaserade NK-celler, SPiKE, och tillåter oss att bygga en robust portfölj och potentiellt gå in i nya indikationer.

Läs mer

Bild som visar hur multipelt muelom påverkar benmärgen

Forskningsområden

Multipelt myelom
Multipelt myelom är en cancer i benmärgen som resulterar i produktion av onormala blodplasmaceller.

Läs mer