Patenträttigheter och särläkemedelsstatus

Oncopeptides har en aktiv patentstrategi som omfattar alla viktiga geografiska marknader, inklusive USA, Europa, Kanada, Japan och Kina.

Patentskydd

Melflufen, dess formuleringar och användande är skyddat av patent och patentansökningar i många områden runt om i världen. Oncopeptides har också patent och patentansökningar som är kopplade till våra tillverkningsprocesser och vi har investerat betydande kunnande i vår patentskyddade frystorkade formulering.

Det finns möjligheter att få ett förlängt patentskydd för ett patent med upp till fem år, åtminstone i USA, EU och Japan, förutsatt att läkemedelskandidaten får ett marknadsgodkännande innan ett sådant patent löper ut.

Särläkemedelsstatus

Melflufen har beviljats särläkemedelsstatus både i USA och Europa, som kan ge fördelar så som marknadsexklusivitet i sju respektive tio år. Särläkemedelsstatus beviljas för behandlingar av sällsynta sjukdomar där det är osannolikt att utvecklingskostnaden kan uppvägas av försäljningen.

I juli 2022 beslutade bolaget att dra tillbaka Pepaxti från EU-registret för särläkemedel.