Inbjudan till presentation av bokslutskommunikén för 2023

Oncopeptides AB (publ) kommer att publicera resultatet för det fjärde kvartalet, samt bokslutskommunikén för 2023 den 27 februari 2024 kl 08:00. Investerare, finansanalytiker och media inbjuds att delta i en webbsändning och följande frågestund kl. 09:00 samma dag.

Presentationen kommer att ledas av vd Sofia Heigis, tillsammans med CFO Henrik Bergentoft. Sändningen hölls på engelska och presentationen som pdf är publicerad nedan.

Information för deltagare

Om du önskar delta via webcasten gå in på nedan länk.
https://ir.financialhearings.com/oncopeptides-q4-report-2023

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50048285

För ytterligare information kontakta:

David Augustsson, Kommunikations- och IR-chef, Oncopeptides AB (publ)
E-post: david.augustsson@oncopeptides.com
Mobil: +46 76 229 38 68