Webcast – Presentation av delårsrapporten för Q1, 2022

Oncopeptides publicerade delårsrapporten för Q1 2022 den 4 maj 2022 och höll en webbsändning samma dag.

Investerare, finansanalytiker och media inbjöds att delta i denna webbsändning och efterföljande frågestund.

Presentationen hölls av vd Jakob Lindberg, och medlemmar i ledningsgruppen, samt genomfördes på engelska. Se presentationen i pdf-format nedan.

 

Webbsändningen spelades in och är tillgänglig via denna länk:

https://tv.streamfabriken.com/oncopeptides-q1-2022.

 

Presentationen