Presentation av rapporten för andra kvartalet 2023

Oncopeptides publicerade delårsrapporten för det andra kvartalet 2023 den 10 augusti kl.08:00 och höll en webbsändning samma dag kl. 09:00 CET. Investerare, finansanalytiker och media inbjöds att delta i webbsändningen och den efterföljande frågestunden.

Presentationen leddes av vd Sofia Heigis, tillsammans med CFO Holger Lembrér och hölls på engelska. Presentationen publicerades nedan i anslutning till att webbsändningen startar. Webbsändningen spelades in och kan ses via länken nedan:

https://ir.financialhearings.com/oncopeptides-q2-2023