Society of Hematologic Oncology (SOHO) 2019

11 september, 2019

På årsmötet för Society of Hematologic Oncology (SOHO) i Houston, USA, har kliniska studiedata från två av våra studier, HORIZON och ANCHOR, presenterats. Data från den pivotala fas 2-studien HORIZON presenterades i en muntlig presentation under mötets session inriktad på multipelt myelom. Vid mötet presenterades även två postrar med data från studierna ANCHOR och HORIZON.

Se presentationen och postrarna nedan.