Compliance Director – Stockholm

Vi rekryterar en Compliance Director. I denna roll kommer du att ansvara för att implementera företagets compliance-program, inklusive utveckling av policyer och rutiner i hela Europa. Denna position kommer att ansvara för att minska och hantera risken för brott mot lagar, förordningar och interna policyer vid kommersialisering av vårt läkemedel Pepaxti.

Vi använder Haeger&Carlsson för rekryteringen. Annonsen är på engelska.

Mer information om tjänsten och ansökningsdetaljer