Dirk Schneider

Medical Science Liaison (MSL) i Tyskland

Jag upplevde ett varmt välkomnande från alla på Oncopeptides, där man inte bara pratar om att stödja varandra utan där det är på riktigt. Alla medarbetare är också hängivna till bolaget, produkten och patienterna.

Jag har arbetat inom multipelt myelom under många år och har etablerat ett stort nätverk av kunder. Jag vill öka kännedomen om Oncopeptides och säkerställa att melflufen blir ett viktigt läkemedel för patienter som behöver ett nytt alternativ som kan ge tumörkontroll och bibehållen livskvalitet. Jag kommer att kombinera mitt vetenskapliga kunnande med min erfarenhet av kundansvar i interaktionen med läkarna. Att misslyckas är inget alternativ. Jag är övertygad om att vi har ett bra läkemedel och kan inte acceptera att kunder och patienter inte får dra nytta av det.