Lina Rörby Franzén

 

Lina Rörby Franzén

Global Marketing and Business Excellence Director

Med en bakgrund inom stora läkemedelsbolag ser jag en tydlig skillnad i hur uppgifter genomförs och beslut fattas på Oncopeptides. Här agerar vi agilt och arbetet genomsyras påtagligt av entreprenörskap.

När jag intervjuades för arbetet inspirerades jag av bolagets värderingar som hela organisationen verkligen lever och andas.

Viljan och energin att göra skillnad för patienter med multipelt myelom genom att erbjuda en spännande produkt på en starkt konkurrensutsatt marknad attraherade mig till Oncopeptides. Sedan jag började i bolaget har jag arbetat med kommersialiseringen av Pepaxti i Europa för att göra produkten tillgänglig för fler patienter med multipelt myelom.