Stefan Svensson Gelius

 

Stefan Svensson Gelius

Head of Research

Berätta lite om dig själv

Jag har en PhD i molekylärbiologi och biokemi och har arbetat i läkemedelsbranschen i tjugo år.

Varför började du på Oncopeptides?

Jag var egentligen ganska nöjd med min senaste befattning på ett medelstort globalt läkemedelsbolag. Men när möjligheten att arbeta på Oncopeptides uppstod lät det spännande att få vara med och bygga upp något från grunden. Oncopeptides växer så snabbt så att vi tillsammans lägger grunden för allt från policyer och protokoll till arbetssätt.

Berätta lite om ditt arbete

Jag ansvarar för utvecklingen av vår prekliniska portfölj. Självklart ligger fokus i första hand på resursoptimering och tidsramar, men jag ser att min främsta uppgift är som katalysator för den kreativa processen. Jag bidrar till att skapa en miljö där alla känner att det är roligt att vara innovativ. Data och vetenskap är kärnan i allt vi gör. Det händer faktiskt då och då att jag slinker in till labbet för att göra några egna experiment!

Vad är det enligt dig som driver forskningen framåt?

Jag tror starkt på gemensamma innovationer. En positiv teamanda med inriktning på samarbete är helt avgörande för framgång. Dessutom värdesätter jag mångfald och därmed olika perspektiv. Jag är glad att kunna säga att vi har en verkligt internationell forskargrupp som arbetar här på Oncopeptides. Dessutom har vi ett globalt nätverk av samarbetspartners, både inom den akademiska världen och med kommersiella organisationer.

Hur är det att arbeta på Oncopeptides?

Jag betraktar Oncopeptides som en ganska platt och flexibel organisation. Om du har en åsikt eller rentav en avvikande uppfattning finns det alltid möjlighet att dela den och bli hörd. Vi har många livliga diskussioner som är en viktig del av den vetenskapliga processen.

Vad skulle du säga till dem som funderar på att börja på Oncopeptides?

Oncopeptides erbjuder en miljö där allt går snabbt. Människor är motiverade och tar med sig positiv energi till jobbet varje dag. Oncopeptides är också fortfarande en tillräckligt liten organisation för att vi ska kunna fatta snabba, väl underbyggda beslut. Om du trivs i en dynamisk miljö kan det här vara stället för dig!