Visselblåsning

Oncopeptides är en organisation med starka värderingar vad gäller ansvar och integritet. Vår Code of Conduct innehåller allmänna riktlinjer för att bedriva verksamhet med högsta möjliga etiska standard.

Oncopeptides strävar efter att skapa och upprätthålla en miljö där öppen och ärlig kommunikation är en självklarhet, inte ett undantag. Vi vill att du ska känna dig bekväm med att kontakta din chef eller ledningen i fall där du tror att överträdelser av policyer eller standarder har inträffat.

I situationer där du föredrar att lämna en anonym rapport i förtroende uppmuntras du att använda denna hotline, som drivs av en tredjepartsleverantör av visselblåsarfunktioner, EthicsPoint. Du uppmuntras att skicka in rapporter om överträdelser som anges i vår Code of Conduct, samt att be om vägledning om policyer och förfaranden och ge positiva förslag och berättelser.

Den information du lämnar kommer att skickas till oss av EthicsPoint på en helt konfidentiell och anonym basis om du skulle välja det. Du har vår garanti för att dina kommentarer kommer att bli hörda.

Observera att endast personer med arbetsrelaterad verksamhet kopplad till Oncopeptides omfattas av skydden i visselblåsarlagstiftningen. Läs mer här om lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Använd inte denna hotline för att rapportera biverkningar eller produktklagomål. Sådan information ska skickas till medinfo@oncopeptides.com för korrekt hantering.

Hur du rapporterar

Rapporter kan lämnas via EthicPoints hemsida: https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/107197/index.html

Se EthicsPoint FAQs för mer information.

Förutom att rapportera till Oncopeptides visselblåsartjänst kan du även rapportera till en behörig myndighet inom ett specifikt ansvarsområde eller till någon av EU:s institutioner, organ och byråer – fullständig lista finns på Arbetsmiljöverkets hemsida. Även vid anmälan till externa myndighet har du rätt till skydd enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.