Pressmeddelande

Ändring av antalet aktier och röster i Oncopeptides AB (publ)

februari 28, 2017 Regulatorisk
Under februari månad har antalet aktier och röster i Oncopeptides AB (publ) (”Oncopeptides” eller ”Bolaget”) ökat med 16 786 215 aktier och röster med anledning av de nyemissioner som genomfördes i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Per den 28 februari 2017 uppgår antalet aktier och röster i Oncopeptides till 38 828 115.

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag i forsknings- och utvecklingsfas som utvecklar cancerläkemedel. Sedan grundandet år 2000 har Bolaget fokuserat på utvecklingen av dess egenutvecklade produktkandidat Ygalo, en innovativ peptidas-potentierad alkylerare för effektiv och fokuserad behandling av blodbaserade cancersjukdomar, främst multipelt myelom. Ygalo syftar till att möjliggöra bättre behandlingsresultat än etablerade läkemedelsalternativ vid behandling av patienter med multipelt myelom. Ygalo kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt alternativ för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom. Mer information finns på
www.oncopeptides.se.

För mer information, kontakta:
Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post:
jakob.lindberg@oncopeptides.se 

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides
E-post:
rein.piir@oncopeptides.se

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017 kl. 08.00 (CET).