Pressmeddelande

Antal aktier och röster i Oncopeptides

november 30, 2018 Regulatorisk
Stockholm — 30 november, 2018 — Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm; ONCO) meddelar idag att antalet aktier och röster i Oncopeptides har ändrats till följd av utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram

Genom utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram ökar antalet utestående aktier och röster med 21 600 från 44 070 321 till 44 091 921. Aktiekapitalet ökar med cirka 2 400 kronor från 4 896 702 kronor till 4 899 102 kronor.

För mer information, kontakta:

Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
Telefon: 08 615 20 40
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.com

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides
Telefon: 070 853 72 92
E-post: rein.piir@oncopeptides.com

Denna information är sådan som Oncopeptides AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 november 2018, kl. 13:00 CET. 

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel för behandling av cancer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen (Ygalo®), en peptidlänkad alkylator, tillhörande en ny läkemedelsklass kallad Peptidase Enhanced Compounds. Melflufen är avsedd för en effektiv behandling av hematologiska cancersjukdomar, och då särskilt multipelt myelom. Målet med det kliniska utvecklingsprogrammet för melflufen är att visa bättre behandlingsresultat jämfört med etablerade alternativ vid behandling av patienter med multipelt myelom. Melflufen kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt läkemedel för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.

Mer information finns på www.oncopeptides.com.