Pressmeddelande

Antal aktier och röster i Oncopeptides

augusti 31, 2018 Regulatorisk
Stockholm — 31 augusti, 2018 — Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm; ONCO) meddelar idag att antalet aktier och röster i Oncopeptides har ändrats till följd av utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

Genom utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram ökar antalet utestående aktier och röster med 29 700 från 44 019 021 till 44 048 721. Aktiekapitalet ökar med cirka 3 300 kronor från 4 891 002 kronor till 4 894 302 kronor.

För mer information, kontakta:
Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
Telefon: +46 (0)8 615 20 40
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.se

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides
Telefon: 0708 537 292
E-post: rein.piir@oncopeptides.se

Denna information är sådan som Oncopeptides AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 augusti, 2018 kl. 14.00 CET. 

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel i forsknings- och utvecklingsfas för behandling av cancer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten Ygalo®, en alkylerande peptid, Peptidase Enhanced Compounds (PEnCs). Ygalo® är avsedd för en effektiv behandling av hematologiska cancersjukdomar, och då särskilt multipelt myelom. Syftet med det kliniska utvecklingsprogrammet för Ygalo® är att visa bättre behandlingsresultat jämfört med etablerade alternativ vid behandling av patienter med multipelt myelom. Ygalo® kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt läkemedel för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.

Mer information finns på www.oncopeptides.se.