Pressmeddelande

Antal aktier och röster i Oncopeptides

september 29, 2023 Regulatorisk

STOCKHOLM – 29 september 2023 – Oncopeptides AB (publ), ett biotechbolag fokuserat på svårbehandlade cancersjukdomar, meddelar idag att antalet aktier och röster i Oncopeptides har ändrats till följd av utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram. Genom utnyttjandet så har antalet aktier och röster ökat med 70 967 från 94 529 110 till 94 600 077. Aktiekapitalet har ökat med 7 886 kronor från 10 503 235 kronor till 10 511 120 kronor.

Per dagens datum uppgår det totala antalet utestående aktier i Oncopeptides till 94 600 077 aktier, varav 90 439 627 är stamaktier och 4 160 450 är C-aktier. Antalet röster i Oncopeptides uppgår per dagens datum till 90 855 672.