Pressmeddelande

Antal aktier och röster i Oncopeptides

juni 28, 2024 Regulatorisk

STOCKHOLM – 28 juni 2024 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på svårbehandlade cancersjukdomar, meddelar idag att antalet röster i Oncopeptides har ändrats till följd av omvandling av 238 107 C-aktier i Oncopeptides till totalt 238 107 stamaktier, för att kunna leverera stamaktier till deltagare i Oncopeptides incitamentsprogram Board SHP 2023.

Per dagens datum uppgår det totala antalet aktier i Oncopeptides till 215 186 246 aktier, varav 211 263 903 är stamaktier och 3 922 343 är C-aktier. Antalet röster i Oncopeptides uppgår per dagens datum till 211 656 137,19 och aktiekapitalet uppgår till 23 909 583,859895 kronor.