Pressmeddelande

Data från Oncopeptides kliniska studier, HORIZON och ANCHOR, där melflufen utvärderas i RRMM, har accepterats för presentation vid AACR årsmöte

februari 27, 2019
Stockholm – 27 februari 2019 – Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO) meddelade idag att data från fas II-studien HORIZON och fas I / II-studien ANCHOR har accepterats som posterpresentationer vid det årliga AACR (American Association for Cancer Research) mötet den 29 mars – 3 april 2019 i Atlanta, Georgia, USA. Melflufen är en peptidlänkad alkylerare, tillhörande en ny läkemedelsklass kallad Peptidase Enhanced Compounds.

–  Data visar att melflufen tolereras väl och har hög aktivitetsnivå i dessa RRMM patienter med få kvarvarande behandlingsalternativ 
– 
Uppmuntrande att se tidig och bra effekt i kombinationsstudien som fortskrider 

”Vi är glada över möjligheten att presentera HORIZON och ANCHOR data från ASH 2018 i posterformat vid AACR konferensen. Detta validerar ytterligare att melflufen har egenskaper som är viktiga vid behandling av patienter med multipelt myelom vars behandlingsalternativ är begränsade. Vårt ambitiösa kliniska utvecklingsprogram för melflufen, som tillhör en ny klass av läkemedel, studeras för närvarande i globala fas II-studier samt i fas III-studien OCEAN” säger Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides.

Melflufen inriktar sig selektivt på myelomceller och har förmågan att uppnå högre koncentrationer av läkemedlet inne i cancerceller utan att i motsvarande grad ha negativa effekter på patientens benmärg. Melflufen är i en pivotal fas III-studie, OCEAN, som har genomgått ‘Special Protocol Assessment’ hos FDA. Oncopeptides undersöker också möjligheten för användning av melflufen i andra indikationer utanför multipelt myelom. Baserat på pågående prekliniska studier, även utvärdera andra peptidkonjugerade läkemedel för att behandla andra cancerformer.

Den fullständiga abstraktboken för AACR 2019 finns att tillgå på www.aacr.org.

De postrar vi presenterar återfinns under titeln:
HORIZON: Melflufen in patients (pts) with relapsed/refractory multiple myeloma (RRMM) refractory to daratumumab (dara) and/or pomalidomide (pom) (OP-106)

ANCHOR: Melflufen and dexamethasone (dex) plus bortezomib (BTZ) or daratumumab (dara) in patients (pts) with relapsed/refractory multiple myeloma (RRMM) (OP-104)

För mer information, kontakta:
Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.com
Telefon: +46 (0)8 615 20 40

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.
com
Mobil: +46 (0)70 853 72 92

Information lämnades för offentliggörande den 27 februari 2019 kl. 22:30.

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel för behandling av cancer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen (Ygalo®), en ny peptidlänkad alkylerare, som selektivt riktar sig mot multipelt myelom tillhörande en ny läkemedelsklass kallad Peptidase Enhanced Compounds. Melflufen är avsedd för en effektiv behandling av hematologiska cancersjukdomar, och då särskilt multipelt myelom. Målet med det kliniska utvecklingsprogrammet för melflufen är att visa bättre behandlingsresultat jämfört med etablerade alternativ vid behandling av patienter med multipelt myelom. Melflufen kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt läkemedel för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.

Mer information finns på www.oncopeptides.com.