Pressmeddelande

De första patienterna i Spanien behandlas snart med Pepaxti

maj 27, 2024

STOCKHOLM – 27 maj 2024 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag fokuserat på svårbehandlade cancersjukdomar, meddelade idag att det första spanska sjukhuset kommer att börja behandla patienter med Pepaxti.

Den första beställningen av läkemedlet från ett spanskt sjukhus följer av att Pepaxti nyligen gjorts tillgängligt i det spanska sjukvårdssystemet (”Nomenclator”), vilket gör det möjligt för vårdgivare att i vissa fall beställa produkten innan regional tillgång har förhandlats fram.

”Mottagandet av denna medicinska innovation är ett bevis på det otillfredsställda medicinska behov som läkemedel fyller”, säger Sofia Heigis, vd för Oncopeptides. ”Vi ser fram emot att fler patienter och yrkesverksamma både i Spanien och resten av Europa kan dra nytta av de kliniska och livskvalitetsresultat som denna behandling visar på.”

Totalt har 16 spanska sjukhus och mer än 100 patienter deltagit i de kliniska prövningarna som har lett till godkännandet av det första läkemedlet i peptidkonjugatklassen för behandling av refraktärt, relapserande multipelt myelom.

För mer information, inklusive frågor och svar för investerare, besök Oncopeptides hemsida.