Pressmeddelande

Inbjudan till presentation av bokslutskommunikén för 2021

februari 14, 2022
STOCKHOLM – 14 februari 2022 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, kommer att publicera bokslutskommunikén för 2021 den 17 februari 2022. Investerare, finansanalytiker och media inbjuds att delta i en webbsändning och frågestund kl. 15:00. Presentationen kommer att hållas av vd Jakob Lindberg, och medlemmar i ledningsgruppen, samt genomförs på engelska.

Webbsändningen är tillgänglig via denna länk och finns också på hemsidan: www.oncopeptides.com.

Deltagares telefonnummer:

SE: 08 505 583 58

UK: +44 333 300 9270

US: +1 833 526 8384

För ytterligare information kontakta:

Rolf Gulliksen, Global Head of Corporate Communications, Oncopeptides AB (publ)
E-post: rolf.gulliksen@oncopeptides.com
Mobil: + 46 70 262 96 28

Linda Holmström, Director Investor Relations, Oncopeptides AB (publ)
E-post: linda.holmstrom@oncopeptides.com
Mobil: + 46 70 873 40 95
 

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett biotechbolag som utvecklar riktade behandlingar för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin patentskyddade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller. Det första läkemedlet från PDC-plattformen, Pepaxto® (melfalan flufenamid) också benämnt melflufen fick ett villkorat godkännande i USA den 26 februari 2021, för behandling av vuxna patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom, som genomgått åtminstone fyra behandlingslinjer och vars sjukdom är resistent mot minst en proteasomhämmare, ett immunmodulerande läkemedel och en monoklonal antikropp riktad mot CD38. Bolaget upphörde frivilligt med marknadsföringen av Pepaxto i USA den 22 oktober 2021. Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på PDC-plattformen. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO. Mer information finns tillgänglig på: www.oncopeptides.com