Pressmeddelande

Inbjudan till presentation av bokslutskommunikén för 2023

februari 21, 2024

Stockholm – 21 februari 2024 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på svårbehandlade cancersjukdomar, kommer att publicera resultatet för det fjärde kvartalet, samt bokslutskommunikén för 2023, den 27 februari 2024, kl 08:00 CET. Investerare, finansanalytiker och media inbjuds att delta i en webbsändning och följande frågestund den 27 februari kl. 09:00 CET.

Presentationen kommer att ledas av vd Sofia Heigis, tillsammans med CFO Henrik Bergentoft. Sändningen kommer att hållas på engelska, och publiceras på Oncopeptides hemsida – www.oncopeptides.com – i anslutning till att webbsändningen startar.
 
Information för deltagare
Om du önskar delta via webcasten gå in på nedan länk.
https://ir.financialhearings.com/oncopeptides-q4-report-2023
 
Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50048285