Pressmeddelande

Jakob Lindberg utnämnd till VD för Oncopeptides

november 15, 2021 Regulatorisk
STOCKHOLM – 15 november 2021 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på forskning och utveckling av läkemedel mot allvarliga hematologiska sjukdomar, meddelar idag att bolaget utnämnt Jakob Lindberg till VD för Oncopeptides. Jakob Lindberg ersätter Marty J Duvall, som har varit VD sedan den 1 juli 2020. Dessa förändringar sker med omedelbar verkan.

Ledarförändringen är en följd av tillbakadragandet av Pepaxto® (melfalan flufenamid) från USA-marknaden och bolagets behov av att framöver fokusera på forskning och utveckling. Jakob Lindberg var Oncopeptides VD från omstarten av verksamheten 2011, till och med juni 2020. Han har haft en avgörande roll i utvecklingen av Oncopeptides och är för närvarande forskningschef.

”Vi är mycket glada över att Jakob vill fortsätta sitt stora engagemang i Oncopeptides och leda omfokuseringen mot ett sverigebaserat forsknings- och utvecklingsbolag. Jakobs unika förståelse för Oncopeptides teknikplattform och läkemedelsutveckling kommer att tjäna bolaget väl i nuvarande fas och under resan framöver,” säger Per-Wold Olsen, styrelseordförande i Oncopeptides. ”Jag vill också passa på att tacka Marty för hans obevekliga fokus på kommersialiseringen av Pepaxto i USA; Olyckliga omständigheter ledde oss till nuvarande situation och vi önskar Marty all framgång när han söker nya karriärmöjligheter utanför Oncopeptides.”

Efter det nyliga tillbakadragandet av Pepaxto från USA-marknaden, har Oncopeptides redan vidtagit betydande åtgärder för att åter inrikta bolaget på forskning och utveckling, avsätta resurser för ett mer fokuserat kliniskt utvecklingsprogram för melflufen, stänga den kommersiella verksamheten i USA och Europa, samt minska organisationen för att stärka kassan och bygga en plattform för långsiktig utveckling och tillväxt. Bolaget har också förstärkt sitt engagemang för att tillgodose alla krav som behövs för att stödja ansökan till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA om ett villkorat marknadsgodkännande av melflufen i Europa.

Oncopeptides meddelar också att en ny strategi och plan framåt kommer att presenteras och tydliggöras under Q1 2022.
 

För ytterligare information kontakta:

Rolf Gulliksen, Global Head of Corporate Communications, Oncopeptides AB (publ)
E-post: rolf.gulliksen@oncopeptides.com
Mobil: + 46 70 262 96 28

Linda Holmström, Director Investor Relations, Oncopeptides AB (publ)
E-post: linda.holmstrom@oncopeptides.com
Mobil: + 46 70 873 40 95
 

Informationen i pressmeddelandet är information som det åligger Oncopeptides att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 15 november 2021, kl. 08:30 (CET).
 

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett biotechbolag inriktat på forskning och utveckling av läkemedel för behandling av allvarliga hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin patentskyddade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller. Det första läkemedlet som kommer från PDC-plattformen, Pepaxto® (melfalan flufenamid), också kallat melflufen, fick ett villkorat godkännande i USA den 26 februari 2021 för behandling av vuxna patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom, som genomgått åtminstone fyra behandlingslinjer och vars sjukdom är resistent mot minst en proteasomhämmare, ett immunmodulerande läkemedel och en monoklonal antikropp riktad mot CD38. Oncopeptides drog frivilligt tillbaka Pepaxto från marknaden den 22 oktober 2021, som en följd av sämre överlevnadsdata i fas 3-studien OCEAN. Studien var ett åtagande för att bekräfta det villkorade marknadsgodkännandet.  Oncopeptides utvecklar fler nya läkemedelskandidater som bygger på PDC-plattformen. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO. Mer information finns tillgänglig på  www.oncopeptides.com