Pressmeddelande

Monica Shaw utsedd till vd för Oncopeptides – Jakob Lindberg antar rollen som Chief Scientific Officer

januari 04, 2023 Regulatorisk
STOCKHOLM – 4 januari 2023 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på forskning och utveckling av läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, meddelade dag att styrelsen har utsett Dr Monica Shaw till vd för Oncopeptides. Hon ersätter Jakob Lindberg som har varit vd sedan den 15 november 2021. Lindberg går tillbaka till sin tidigare position, som Chief Scientific Officer. Dessa förändringar gäller omgående.

Ledarförändringarna sker efter ett transformerande år för Oncopeptides, när Pepaxti® erhöll försäljningstillstånd i EU och i länderna inom det europeiska samarbetsområdet, samt i Storbritannien. Bolaget påbörjade lanseringen i Tyskland i oktober 2022 och har inlett marknadsaktiviteter för att erhålla pris och subventionering. Utnämningen av en ny vd med omfattande kunskaper om och erfarenheter av kommersialisering gör det möjligt för Oncopeptides att nu få full utväxling av försäljnings- och medical affairsaktiviteterna för Pepaxti i Europa.  

Dr Monica Shaw har en gedigen kompetens från ledande positioner inom läkemedelsindustrin, t.ex. GSK och LEO Pharma och har gjort tydliga avtryck genom att ta fler än 15 produkter genom fas III till framgångsrik kommersialisering globalt och i flertalet länder. Hon har en bred kunskap inom olika terapiområden från tidigare roller i egenskap av läkare och inom läkemedelsindustrin, inklusive immunologi, onkologi, virologi, neurologi och sällsynta sjukdomar.

”När vi påbörjar den här nya etappen av vår resa som kommersiellt biotechbolag, dedikerade att ge patienter tillgång till Pepaxti, så är det med stor glädje jag kan meddela att vi har lyckats rekrytera Dr Monica Shaw som vd för Oncopeptides AB (publ.),” säger Per Wold-Olsen, styrelseordförande i Oncopeptides. ”Jag är också mycket tacksam över att Jakob Lindberg kommer att fortsätta sitt hängivna vetenskapliga engagemang i Oncopeptides i rollen som Chief Scientific Officer.”

”Jag är verkligen glad över att börja på Oncopeptides och leda kommersialiseringen av Pepaxti i Europa vid en så spännande tidpunkt, samt engagera mig i utvecklingen av den prekliniska portföljen,” säger Monica Shaw. ”De fulla godkännandena av Pepaxti som nyligen erhållits av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och den brittiska myndigheten MHRA, visar att Pepaxti bidrar med avgörande och betydelsefull klinisk nytta för patienter. Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med medarbetarna för att säkerställa att patienter med multipelt myelom, som fortsätter att behöva nya behandlingsalternativ, kan få tillgång till och dra nytta av Pepaxti.”  
 

För ytterligare information kontakta:

Rolf Gulliksen, Global Head of Corporate Communications, Oncopeptides AB (publ)
E-post: rolf.gulliksen@oncopeptides.com
Mobil: + 46 70 262 96 28
 

Informationen i pressmeddelandet är information som det åligger Oncopeptides att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 4 januari 2023, kl. 09:15 (CET).  

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett globalt biotechbolag inriktat på forskning och utveckling av behandlingar mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin patentskyddade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller.

Pepaxti® (melfalan flufenamid också kallat melflufen) har erhållit försäljningstillstånd i alla EU-länder, i EEA-länderna Island, Lichtenstein och Norge, samt i Storbritannien. Pepaxti är indicerat i kombination med dexametason för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom som har fått åtminstone tre tidigare behandlingslinjer, vars sjukdom är resistent mot minst en proteasomhämmare, ett immunmodulerande läkemedel och en monoklonal antikropp riktad mot CD38 och som har uppvisat sjukdomsprogression vid eller efter den sista behandlingen. För patienter med tidigare autolog stamcellstransplantation, bör tiden till progression vara åtminstone tre år från transplantation. Melflufen har fått ett villkorat godkännande i USA under handelsnamnet Pepaxto®. Läkemedlet marknadsförs för närvarande inte i USA. Den 7 december rekommenderade FDA att bolaget frivilligt drar tillbaka sitt godkännande för Pepaxto i USA.

Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på sina patenterade teknikplattformar. Bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO. Mer information finns tillgänglig på www.oncopeptides.com.