Pressmeddelande

Oncopeptides årsredovisning för 2017

april 18, 2018 Regulatorisk
Stockholm — 18 april 2018 — Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm; ONCO) meddelar idag att årsredovisningen för 2017 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.oncopeptides.se.

För mer information, kontakta:

Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
Mobil: +46 705 695 471
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.se

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides
MobilPM Årsredovisning 2017: +46 708 537 292
E-post: rein.piir@oncopeptides.se

Information lämnades av ovanstående personer försorg till offentliggörande den 18 april 2018 kl.17.00

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel i forsknings- och utvecklingsfas för behandling av cancer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten Ygalo®, en innovativ peptidaspotentierad alkylerare, Peptidase Enhanced Cytotoxics (PEnCs). Ygalo® är avsedd för en effektiv behandling av hematologiska cancersjukdomar, och då särskilt multipelt myelom. Syftet med det kliniska utvecklingsprogrammet för Ygalo® är att visa bättre behandlingsresultat jämfört med etablerade alternativ vid behandling av patienter med multipelt myelom. Ygalo® kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt läkemedel för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.

Mer information finns på www.oncopeptides.se.