Pressmeddelande

Oncopeptides beviljas 5 MSEK i anslag för NK-cellstimulering i multipelt myelom

september 07, 2022
STOCKHOLM — 7 september 2022 — Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, meddelar idag att bolaget beviljats ett forskningsanslag om fem miljoner kronor från Vinnova, för att utveckla en ny liten syntetisk polypeptid och validera det prekliniska konceptet för behandling av multipelt myelom. Substansen är en NK-cellstimulerande (natural killercell) immunterapi, med mycket bra vävnadspenetration och aktivering av immunceller. NK-ENGAGE projektet har kvalificerats som ett Eurostarsprogram och kommer att drivas av ett forskningskonsortium bestående av Department of Cancer Immunology vid Oslo Universitetssjukhus, Norge, Pharmatest Services Ltd i Turku, Finland, och Oncopeptides, tillsammans med samarbetspartnern Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, KTH, där teknologin har sitt ursprung.

”Jag är mycket stolt och glad över att vi har lyckats attrahera världsledande experter till vårt forskningskonsortium för NK-cellstimulerande terapi” säger Jakob Lindberg, vd för Oncopeptides. ”Forskningsanslaget gör det möjligt för oss att ytterligare utveckla projektet, som bygger på vår patenterade SPiKE-plattform för ”Small Polypeptide based Killer Engagers” och förbereda substansen för klinisk utveckling”.

”Vi är mycket glada över att bli delaktiga i forskningskonsortiet och tror att SPiKE har en stor potential att stärka aktiveringen av NK celler vid multipelt myelom,” säger Fredrik Schjesvold, Head of Oslo Myeloma Center, Norge.

Projektet stöds av ett forskningsanslag från Vinnova. När projektet slutförs kommer den ledande substansen utvärderas i en ny preklinisk modell. Data som genereras inom projektet gör det möjligt för Oncopeptides att utföra avslutande prekliniska studier, inklusive studier för att förbereda klinisk utveckling, samt starta klinisk läkemedelsutveckling. Baserat på en framgångsrik fas-1 studie, kommer ett omfattande dataunderlag att skapas för att stödja fortsatt utveckling av läkemedelskandidaten. Projektet förväntas starta den 1 oktober 2022 och kommer att pågå under 36 månader.

För mer information, kontakta:

Rolf Gulliksen, Global Head of Corporate Communications, Oncopeptides AB (publ)
E-post: 
rolf.gulliksen@oncopeptides.com
Mobil: + 46 70262 96 28 

 

Om forskningssamarbetet NK-ENGAGE

Ett forskningskonsortium bestående av Department of Cancer Immunology vid Oslo Universitetssjukhus, Norge, Pharmatest Services Ltd i Turku, Finland, och Oncopeptides, tillsammans med samarbetspartnern Kungliga Tekniska Högskolan, KTH i Stockholm, har bildats inom ramen för ett Eurostartsprojekt med titeln ”Novel Synthetic Polypeptides for Natural Killer Cell-mediated Immunotherapy for the Treatment of Multiple Myeloma”. Syftet är att utveckla och prekliniskt validera konceptet för en ny liten syntetisk polypeptid som NK-cellstimulerande immunterapi vid behandling av multipelt myelom. Projektet kommer att utvärderas i en ny pre-klinisk humaniserad modell.

Om multipelt myelom

Multipelt myelom är en cancerform som uppkommer i plasmacellerna, en typ av vita blodkroppar som producerar antikroppar för att bekämpa infektioner och som får cancerceller att ackumuleras i benmärgen. Multipelt myelom är den näst vanligaste typen av blodcancer och står för 1-2% av alla nya cancerfall, med en global incidens på 1,7 per 100 000 och en åldersstandardiserad incidens om 2,1-3,4 per 100 000 i Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien. Cirka 35 842 patienter diagnosticerades i de 27 EU-länderna under 2020 och 23 275 patienter dog av sjukdomen (ECIS 2020).

Patienter med multipelt myelom kan ha symtomfria perioder, men sjukdomen kommer alltid tillbaka och patienter kan bli resistenta till alla tillgängliga behandlingar på grund av mutationer- och/eller klonal evolution av cancercellerna. En ökande andel av patienterna är trippelklassrefraktära, och har utvecklat en sjukdom som är resistent mot en proteasomhämmare, ett immunmodulerande läkemedel och en monoklonal antikropp riktad mot CD38. Dessa patienter har en mycket begränsad förväntad överlevnad.

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett biotechbolag som utvecklar riktade behandlingar för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin patentskyddade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller. Det första läkemedlet från PDC-plattformen, Pepaxto® (melfalan flufenamid) också benämnt melflufen fick ett villkorat godkännande i USA den 26 februari 2021, för behandling av vuxna patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom. Bolaget drog frivilligt tillbaka Pepaxto den 22 oktober 2021, samt återkallade sedan tillbakadragandet den 21 januari 2022. På grund av regulatoriska utmaningar marknadsförs produkten för närvarande inte i USA. Den 23 juni 2022 rekommenderade CHMP ett fullt godkännande av Pepaxti (melfalan flufenamid) i EU i patienter med trippelklassrefraktärt multipelt myelom. Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedels-kandidater baserat på sina teknikplattformar. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO. Mer information finns tillgänglig på  www.oncopeptides.com.