Pressmeddelande

Oncopeptides CFO Anders Martin-Löf kommer att lämna bolaget

oktober 15, 2021 Regulatorisk
STOCKHOLM – 15 oktober 2021 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett globalt biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, tillkännager idag att CFO Anders Martin-Löf har meddelat att han kommer att lämna Oncopeptides av personliga skäl. Anders utsågs till CFO 2018 och har sex månaders uppsägning. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll fram till dess att en ny tillförordnad eller permanent CFO utsetts. En rekryteringsprocess kommer att inledas omedelbart.

”Anders har haft en betydande roll i utvecklingen av Oncopeptides från ett forsknings- och utvecklingsbolag till ett fullt integrerat biotechbolag. Jag är verkligen tacksam för hans enastående engagemang och bidrag”, säger Marty J Duvall, VD för Oncopeptides.  

”Jag är verkligen stolt över att ha varit delaktig i utvecklingen av bolaget och har ett stort förtroende för bolagets teknikplattform och data. De senaste tre åren har varit oerhört intensiva, så nu är det dags att lämna över till en ny CFO, som kan bidra med förnyad energi”, säger Anders Martin-Löf, CFO för Oncopeptides.  
 

För ytterligare information kontakta:

Rolf Gulliksen, Global Head of Corporate Communications, Oncopeptides AB (publ)
E-post: rolf.gulliksen@oncopeptides.com
Mobil: + 46 70 262 96 28

Linda Holmström, Director Investor Relations, Oncopeptides AB (publ)
E-post: linda.holmstrom@oncopeptides.com
Mobil: + 46 70 873 40 95

 

Informationen i pressmeddelandet är information som det åligger Oncopeptides att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 15 oktober 2021, kl. 17:35 (CET).
 

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett globalt biotechbolag som utvecklar riktade behandlingar för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin patentskyddade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller. Pepaxto® (melfalan flufenamid, också benämnt melflufen) är det första läkemedlet från PDC-plattformen och har lanserats i USA för behandling av vuxna patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom. Melfalan flufenamid utvärderas i ett brett kliniskt utvecklingsprogram som bland annat omfattar de globala fas 3-studierna OCEAN och LIGHTHOUSE. Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på PDC-plattformen. Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på PDC-plattformen. Den andra läkemedelskandidaten från PDC-plattformen, OPD5, är på väg in i klinisk utveckling. Oncopeptides har cirka 300 medarbetare. Det globala huvudkontoret ligger i Stockholm och huvudkontoret för den amerikanska verksamheten i Boston, Massachusetts. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO. Mer information finns tillgänglig på  www.oncopeptides.com
 

Om melfalan flufenamid

Melfalan flufenamid, också benämnt melflufen, är först i en ny klass av peptidlänkade läkemedel som riktas mot aminopeptidaser och snabbt frisätter alkylerande cellgifter inne i tumörceller. Aminopeptidaser är överuttryckta i cancerceller, i synnerhet i långt framskriden cancer och i tumörer med en förhöjd mutationsgrad. Målstyrningen mot aminopeptidaser leder till selektiv aktivitet i cancerceller och mindre påverkan på friska celler.

I USA är Pepaxto® (melfalan flufenamid) i kombination med dexametason godkänt för behandling av vuxna patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom, som genomgått åtminstone fyra tidigare behandlingslinjer och vars sjukdom är resistent mot minst en proteasomhämmare, ett immunmodulerande läkemedel och en monoklonal anti-CD38-antikropp.