Pressmeddelande

Oncopeptides får positiv rekommendation av Pepaxti från den spanska prismyndigheten

februari 23, 2024 Regulatorisk

Stockholm, 23 februari 2024 – Oncopeptides AB (publ), ett biotechbolag inriktat på svårbehandlade cancersjukdomar, meddelar idag att den spanska läkemedelsprismyndigheten (CIPM) har publicerat en positiv rekommendation för prissättning av melflufen, marknadsförd i Europa som Pepaxti.

Rekommendationen från CIPM, formellt den Spanska interministeriella kommissionen för läkemedelsprissättning (spanska: Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos) är ett stort steg framåt i Oncopeptides arbete mot marknadstillträde i Spanien, dock långt före tidigare antagna tidslinjer. Rekommendationen återspeglar också innovationen av melflufen och ligger i linje med företagets finansiella prognoser. Efter den administrativa fasen av processen som nu inleds kan en fullständig lansering av Pepaxti i Spanien ske redan under andra halvan av 2024.
 
”Vi är glada över att ha tagit detta avgörande steg framåt i vår satsning på att lansera på den spanska marknaden, snabbare än vi hade förväntat oss”, säger Sofia Heigis, VD för Oncopeptides. ”Denna milstolpe återspeglar vårt engagemang för att ge innovation till patienter med ett otillfredsställt medicinskt behov och förbättra deras livskvalitet.”
 
Som ett nästa steg kommer det positiva förslaget från CIPM att omvandlas till ett resolutionsförslag från hälsoministeriet, som måste accepteras av Oncopeptides. När det har godkänts utfärdas ett slutgiltigt finansieringsbeslut och läkemedlet ingår därefter i det spanska hälsoregistret, varpå vårdpersonal kan skriva ut det.
 
Oncopeptides kommer att diskutera denna händelse ytterligare under presentationen av bolagets bokslutskommuniké den 27 februari, och även kommunicera när det slutgiltiga prisavtalet har slutits med det spanska hälsoministeriet.