Pressmeddelande

Oncopeptides kommer att delta vid Jefferies Healthcare Conference i London den 16 november.

november 07, 2017
Stockholm – 7 november 2017 – Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO) meddelar idag att de kommer att delta vid Jefferies årliga Healthcare Conference in London den 16 november 2017.

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel i forsknings- och utvecklingsfas för behandling av cancer. Sedan dess grundande har bolaget fokuserat på utvecklingen av bolagets produktkandidat Ygalo®, en innovativ peptidaspotentierad alkylerare avsedd för effektiv och fokuserad behandling av hematologiska cancersjukdomar, och då särskilt multipelt myelom.

Ygalo® har använts för att behandla RRMM-patienter i sen fas i kliniska studier i fas I och fas II med goda behandlingsresultat. För närvarande studeras Ygalo® i tre kliniska studier för behandling av multipelt myelom. De tre studierna är O-12-M1, HORIZON och OCEAN. En fjärde studie, ANCHOR, kommer att påbörjas mot slutet av 2017 för att ytterligare studera Ygalo® som en del i kombinationsbehandlingar.

Syftet med det kliniska utvecklingsprogrammet för Ygalo® är att visa bättre behandlingsresultat jämfört med etablerade alternativ vid behandling av patienter med multipelt myelom. Ygalo® kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt läkemedelsalternativ för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.

Oncopeptides meddelande nyligen att de kommer att presentera data från två kliniska studier vid ASH i december. Dessa är de finala data från fas II-studien O-12-M1 samt interims data från den pågående fas II-studien HORIZON.

Om Ygalo®
Ygalo® är en nästa generations alkylerare som riktar sig mot cancerceller genom en mekanism som kallas peptidaspotentiering. I prekliniska cellkulturstudier påverkar traditionella alkylerare benmärgen (vilket avgör biverkningsprofilen) lika mycket som cancerceller (vilket avgör behandlingseffekten), medan Ygalo® ger 50 gånger högre påverkan på cancerceller än benmärgsceller.

För mer information, kontakta: 
Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.se

Information lämnades för offentliggörande den 7 november 2017 kl. 16.30