Pressmeddelande

Oncopeptides kommer att hålla en kapitalmarknadsdag i New York den 14 december

oktober 25, 2018
Stockholm – 25 oktober 2018 – Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO) meddelar idag att de kommer att genomföra en kapitalmarknadsdag i New York den 14 december mellan 8.30-11.00 lokal tid (ET). VD Jakob Lindberg, andra ledningsgruppsmedlemmar och professor Paul G Richardson, Dana-Farber Cancer Institute, klinisk prövningsledare och direktör för klinisk forskning vid Jerome Lipper Multiple Myeloma Center kommer att delta. Evenemanget kommer även att webcastas.
Ett detaljerat program publiceras i början av december.

För mer information, kontakta:  

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides AB
E-post: rein.piir@oncopeptides.com

O.S.A till Alan Lada på alada@troutgroup.com 

Information lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2018 kl. 10.30

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel för behandling av cancer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten Ygalo®, en alkylerande peptid, tillhörande en ny läkemedelsklass (Peptidase Enhanced Compounds – PEnCs). Ygalo® är avsedd för en effektiv behandling av hematologiska cancersjukdomar, och då särskilt multipelt myelom. Målet med det kliniska utvecklingsprogrammet för Ygalo® är att visa bättre behandlingsresultat jämfört med etablerade alternativ vid behandling av patienter med multipelt myelom. Ygalo® kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt läkemedel för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.

Mer information finns på www.oncopeptides.se.