Pressmeddelande

Oncopeptides kommer att hålla en webbsändning i samband med bokslutskommunikén för 2018 den 22 februari klockan 14.00 (CET)

februari 18, 2019
Stockholm den 18 februari, 2019 – Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm, ONCO) meddelar idag att bolaget kommer att släppa sin bokslutskommuniké den 22 februari klockan 8:00 CET. Rapporten kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats på www.oncopeptides.com.

Bolagets VD Jakob Lindberg sammanfattar räkenskapsåret 2018 och besvarar frågor från investerare, analytiker och media.

En audiokast till presentationen kommer att finnas tillgänglig på:

https://tv.streamfabriken.com/oncopeptides-q4-2018 

 
  Tid för webbsändning – 14.00 (CET) den 22 februari

  Inringningsnummer från Sverige: 08-56642706
  Inringningsnummer från Storbritannien: +443333009270                                          
  Inringningsnummer US: +18335268382


För mer information, vänligen kontakta:
Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides
Mobil: 070 853 72 92
E-post:
rein.piir@oncopeptides.com

Information lämnades för offentliggörande den 18 februari 2019 kl. 10.30.

Om Oncopeptides 

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel för behandling av cancer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen (Ygalo®), en ny peptidlänkad alkylator, som selektivt riktar sig mot multipelt myelom tillhörande en ny läkemedelsklass kallad Peptidase Enhanced Compounds. Melflufen är avsedd för en effektiv behandling av hematologiska cancersjukdomar, och då särskilt multipelt myelom. Målet med det kliniska utvecklingsprogrammet för melflufen är att visa bättre behandlingsresultat jämfört med etablerade alternativ vid behandling av patienter med multipelt myelom. Melflufen kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt läkemedel för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.

Mer information finns på www.oncopeptides.com.