Pressmeddelande

Oncopeptides kommer att hålla en webcast måndagen den 17 juni klockan 09:00 (CET) för genomgång och uppdatering av presentationer från EHA

juni 13, 2019
Stockholm – 13 juni 2019 – Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO), meddelar idag att bolaget kommer göra en genomgång och uppdatering kring de presenterade data från det europeiska hematologimötet (EHA) måndagen den 17 juni 2019, kl. 09:00 (CET).

Detta kommer att presenteras av VD Jakob Lindberg och medlemmar ur Oncopeptides ledningsgrupp.  

Telefonkonferensen kan även följas via länken https://tv.streamfabriken.com/2019-06-17-oncopeptides-press-conference.

Telefonnummer för deltagare från:
Sverige: +46 8 566 427 06
Europa: +44 333 300 9030
USA: +1 833 526 8384

För ytterligare information kontakta:
Rein Piir, chef för Investor Relations vid Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.com
Mobiltelefon: +46 (0) 70 853 72 92

Information lämnades för offentliggörande den 13 juni 2019 kl.09:00.

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska cancerformer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, en lipofil peptidlänkad alkylerare, tillhörande en ny läkemedelsklass kallad Peptidase Enhanced Cytotoxics (PEnC). Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och testas för närvarande i en pivotal fas 2-studie kallad HORIZON och en bekräftande klinisk fas 3-studie kallad OCEAN där rekrytering pågår. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.

För mer information besök www.oncopeptides.com.