Pressmeddelande

Oncopeptides kommer att hålla en webcast måndagen den 27 januari klockan 11.00 (CET)

januari 24, 2020
Stockholm – 24 januari 2020 – Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO) tillkännager idag att bolaget kommer att hålla en webcast klockan 11.00 (CET) måndagen den 27 januari 2020 där VD Jakob Lindberg kommer att presentera och förklara melflufens verkningsmekanism.

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media, måndagen den 27 januari klockan 11.00 (CET)

Deltagares telefonnummer:

Sverige: +46 8 505 58 352
Europa: +44 3333 009 262
USA: +1 833 526 83 47

Telefonkonferensen kan även följas via hemsidan www.oncopeptides.com eller via nedanstående länk.

https://tv.streamfabriken.com/2020-01-27-oncopeptides-press-conference

Presentationen kommer att finnas tillgänglig under:

www.oncopeptides.com / Investerare / Presentationer / Webcast melflufens verkningsmekanism

För ytterligare information kontakta:

Rein Piir, chef för Investor Relations vid Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.com

Mobiltelefon: +46 (0) 70 853 72 92

Information lämnades för offentliggörande den 24 januari 2020 kl. 18.30.

Om melflufen

Melflufen är ett peptidlänkat läkemedel som snabbt levererar ett cellgift till tumörceller. Melflufen tas snabbt upp av myelomceller genom dess höga fettlöslighet och klyvs omedelbart av peptidaser till ett vattenlösligt cellgift som blir instängt inuti myelomcellen. Peptidaser spelar en viktig roll i proteinhomeostasen och i cellulära processer som cellcykelprogression och programmerad celldöd. In vitro är melflufen 50 gånger mer potent i myelomceller jämfört med dess alkylerande metabolit beroende på en ökad intracellulär koncentration av alkyleraren. Melflufen har visat cytotoxisk aktivitet i myelomcellinjer resistenta mot andra behandlingar, inklusive alkylerare, och har i prekliniska studier även visats hämma DNA-reparation och angiogenes.

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, ett peptidlänkat läkemedel som snabbt levererar ett cellgift till tumörceller. Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och testas för närvarande i flertal kliniska studier inklusive den pivotala fas 2-studien HORIZON och den pågående fas 3-studien OCEAN. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.