Pressmeddelande

Oncopeptides kommer att presentera uppdaterade data från två pågående studier, ANCHOR och HORIZON, i RRMM patienter vid ASH-mötet i december 2018

november 01, 2018 Regulatorisk
Stockholm – 1 november 2018 – Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO) meddelar idag att abstractboken släppts för det 60:e amerikanska hematologimötet (ASH) som hålls i San Diego, Kalifornien mellan den 1 – 4 december och innefattar två melflufen presentationer – en muntlig presentation (HORIZON) och en poster (ANCHOR). 

Abstracten för ANCHOR och HORIZON finns på Oncopeptides hemsida. I abstracten presenteras data som avlästes den 18 juli för ANCHOR och den 10 maj för HORIZON. Ytterligare data som stöder melflufens aktivitet har genererats sedan dess och kommer att presenteras vid ASH.

Kommande presentationer på ASH

ANCHOR-data kommer att presenteras som en poster lördagen den 1 december, klockan 18:15 lokal tid.

HORIZON-data kommer att presenteras som en muntlig presentation av professor Paul G. Richardson, i sessionen ”Antibodies and Targeted Therapies” måndagen den 3 december kl. 08:15 lokal tid.

Paul G. Richardson, MD, är professor i medicin vid Harvard Medical School och Clinical Program Director, Director of Clinical Research vid Jerome Lipper Multiple Myeloma Center, Dana-Farber Cancer Institute i Boston, Massachusetts, USA.

Resultaten som ska presenteras vid ASH baseras på dataavläsning gjord under november (ANCHOR) och oktober (HORIZON) när fler patienter behandlats för utvärdering än i abstracten.


Vd kommenterar

”Vi är glada för att HORIZON valts ut för en muntlig presentation vid ASH och ser fram emot att presentera nya data från våra pågående kliniska prövningar i relapserande-refraktära multipel myelom patienter. Vi har konsekvent genererat goda effekt och tolerabilitetsdata hos RRMM-patienter under de senaste 2 åren med ambitionen att etablera melflufen som en ny potentiell basterapi efter IMiDer och PIs i RRMM-patienter. Vi kommer för första gången visa effekt och tolerabilitetsdata från ANCHOR-studien där RRMM-patienter behandlas med melflufen i kombination med andra myelomläkemedel. Under ASH kommer vi att presentera interimsdata där melflufen kombineras med antingen daratumumab eller bortezomib. Vi kommer även att presentera uppdaterade data från HORIZON-studien. I denna behandlas mycket sjuka patienter, som har få eller inga återstående behandlingsalternativ, med melflufen. HORIZON är en studie där patienterna först har slutat svara på behandling med lenalidomid och proteasominhibitorer (PIs) och därefter även blivit refraktära mot pomalidomid och / eller daratumumab. Dessa nya HORIZON-data kommer att presenteras av professor Paul G. Richardson vid en muntlig session vilket är ett viktigt erkännande för de framsteg vi gör i utvecklingen av melflufen”, säger Jakob Lindberg VD för Oncopeptides.

För mer information om abstrakten se:
www.oncopeptides.com
/ Investerare & Media / Presentationer / ASH Abstracts 2018

ANCHOR abstract nummer #1967
HORIZON abstract nummer #600


ANCHOR

ANCHOR är en pågående fas I / II studie som omfattar upp till 64 patienter. Det är en öppen enarmad studie, där melflufen (Ygalo®) och dexametason (steroid) administreras i kombination med bortezomib (kohort A) eller daratumumab (kohort B) i relapserande-refraktära multipel myelom patienter (RRMM). Melflufen administreras som antingen 20 mg, 30 mg eller 40 mg var 28: e dag.

Sammanfattning av interims resultaten i abstractet

Per den 18 juli 2018 hade 8 patienter inkluderats i studien. 2 patienter i kohort A och 6 patienter i kohort B. Ingen av patienterna, oavsett kohort hade någonsin uppnått CR (Complete Response) på någon terapi före de inkluderande.

I kohort A sker behandlingen i kombination med bortezomib. Vid tidpunkt för dataavläsning, var sammanlagt fyra cykler tillgängliga för säkerhetsutvärdering hos 2 patienter där dosering med 30 mg melflufen tolererades väl. Tidiga tecken på effekt sågs efter en behandlingscykel, där 1 patient uppnådde en MR (Minimal Response) och 1 patient uppnådde SD (Stabil Disease).

I kohort B sker behandling i kombination med daratumumab. Vid tidpunkt för dataavläsning, var sammanlagt nio cykler hos 3 patienter tillgängliga för säkerhetsutvärdering. Dosering med 30 mg melflufen tolererades väl och ytterligare 3 patienter doserades med 40 mg melflufen tillsammans med daratumumab (inga data i abstract). Tidiga tecken på effekt sågs efter en behandlingscykel, 1 patient uppnådde PR (Partial Response) och 2 uppnådde MR.

Sedan dataavläsningen för abstracten har ytterligare uppgifter samlats och kommer att presenteras vid ASH-mötet.

HORIZON

HORIZON är en pågående öppen enarmad fas II-studie där melflufen (Ygalo®) och dexametason (steroid) används hos relapserande-refraktära multipelmyompatienter med få eller inga återstående behandlingsalternativ.

Sammanfattning av interims resultaten i abstraktet

Resultaten presenterade i abstraktet visar lovande aktivitet hos dessa kraftigt förbehandlade och multi-refraktära RRMM-patienter. Majoriteten av patienterna har dessutom en högriskcytogenetik profil och / eller dålig prognos enligt status i ISS gradering. Data i abstractet överensstämmer med de resultat som presenterades vid det europeiska hematologimötet i juni 2018. Dessa interims resultat visade på en uppmuntrande 32% ORR (Overall Response Rate) och en 39% CBR (Clinical Benefit Rate).

Sedan dataavläsningen för abstracten har ytterligare data samlats in vilka kommer att presenteras inklusive PSF (Progression Free Survival) vid ASH-mötet.

För mer information, kontakta:  

Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.com
Telefon: +46 8 615 20 40

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.com
Mobil: +46 70 853 72 92

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 november 2018 klockan 14.00 CET.

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel för behandling av cancer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen (Ygalo®), en alkylerande peptid, tillhörande en ny läkemedelsklass (Peptidase Enhanced Compounds – PEnCs). Melflufen (Ygalo®) är avsedd för en effektiv behandling av hematologiska cancersjukdomar, och då särskilt multipelt myelom. Målet med det kliniska utvecklingsprogrammet för melflufen (Ygalo®) är att visa bättre behandlingsresultat jämfört med etablerade alternativ vid behandling av patienter med multipelt myelom. Melflufen (Ygalo®) kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt läkemedel för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.

Mer information finns på www.oncopeptides.com