Pressmeddelande

Oncopeptides kommer att presentera vid Jefferies London Healthcare Conference den 14 november 2018

oktober 12, 2018
Stockholm – 12 oktober 2018 – Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO) meddelar idag att de kommer att presentera vid Jefferies årliga Healthcare Conference i London den 14 november klockan 15.20 lokal tid (GMT), presentationen kommer att vara tillgänglig som webcast.

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel i forsknings- och utvecklingsfas för behandling av cancer. Sedan dess grundande har bolaget fokuserat på utvecklingen av bolagets produktkandidat melflufen (Ygalo®), en alkylerande peptid, tillhör en ny klass av peptidaspotentierade läkemedel (PEnCs), avsedd för effektiv och fokuserad behandling av hematologiska cancersjukdomar, och då särskilt multipelt myelom.

Melflufen (Ygalo®) har använts för att behandla RRMM-patienter i sen fas i den kliniska fas II-studien O-12-M1 som är avslutad och avrapporterad med goda behandlingsresultat. För närvarande driver Oncopeptides fyra kliniska studier med melflufen för behandling av multipelt myelom. Dessa är HORIZON, OCEAN, ANCHOR och BRIDGE.

Syftet med det kliniska utvecklingsprogrammet för melflufen (Ygalo®) är att visa bättre behandlingsresultat jämfört med etablerade alternativ vid behandling av patienter med multipelt myelom. Detta kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt läkemedelsalternativ för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.

För mer information, kontakta:  

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides AB
E-post: rein.piir@oncopeptides.com

Information lämnades för offentliggörande den 12 oktober 2018 kl. 09.00. 


Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel i forsknings- och utvecklingsfas för behandling av cancer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen (Ygalo®), en alkylerande peptid, Peptidase Enhanced Compounds (PEnCs). Melflufen (Ygalo®) är avsedd för en effektiv behandling av hematologiska cancersjukdomar, och då särskilt multipelt myelom. Syftet med det kliniska utvecklingsprogrammet för melflufen (Ygalo®) är att visa bättre behandlingsresultat jämfört med etablerade alternativ vid behandling av patienter med multipelt myelom. Melflufen (Ygalo®) kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt läkemedel för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.

Mer information finns på www.oncopeptides.se.