Pressmeddelande

Oncopeptides meddelar att fyra abstrakt gällande melflufens kliniska program godkänts för presentation vid den 24:e EHA-kongressen i juni 2019

maj 16, 2019
Stockholm – 16 maj 2019 – Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO) meddelar idag att fyra abstrakt godkänts för presentation vid det 24: e Europeiska Hematologimötet (EHA) som hålls i Amsterdam, Nederländerna mellan 13 – 16 juni.

Uppdaterade data från fas 2 HORIZON-studien som utvärderar melflufen för behandling av relapserande / refraktära multipel myelom (RRMM) patienter som saknar eller endast har ett fåtal kvarvarande behandlingsalternativ kommer att presenteras vid en oral presentation av professor Paul G. Richardson.  Vidare kommer tre posterpresentationer, varav en kommer från den pågående fas 1/2 ANCHOR-studien, att presenteras.

Dataavläsningen i de publicerade abstrakten för ANCHOR- och HORIZON-studierna är från 6 februari 2019 och resultaten är således snarlik den som redan presenterades vid ASH 2018. Under våren 2019 har ytterligare data som stödjer melflufens aktivitet genererats. Den nya datan kommer att presenteras vid EHA.

VD – kommentar
”I samband med EHA har vi redan mer än fördubblat mängden accepterade abstrakt för presentationer 2019 jämfört med helåret 2018. Detta understryker den växande kliniska erfarenhet som vi genererar med melflufen för behandling av RRMM-patienter med fortsatt god behandlingseffekt, både som enskild substans samt i kombination med andra myelomläkemedel. Data i abstrakten innehåller som alltid data från tidiga avläsnings-punkter i de pågående studierna. Vi ser fram emot att få presentera uppdaterade data vid EHA” säger Jakob Lindberg, vd Oncopeptides AB.

Kommande presentationer vid EHA
Data från HORIZON studien kommer att presenteras av Professor Paul Richardson den 16 juni klockan 08.45 (CET) under en session kallad “Novel strategies in multiple myeloma”. Paul Richardson MD, RJ Corman professor i medicin vid Harvard Medical School och direktör för klinisk forskning vid Jerome Lipper Multiple Myeloma Center, Dana-Farber Cancer Institute, Boston, USA.

Postrarna kommer att publiceras fredagen den 14 juni klockan 09.30 (CET) och presenteras mellan klockan 17.30 – 19.00 samma dag.

Oncopeptides kommer även att vara värd för ett symposium vid EHA den 13 juni mellan 18.45 – 20.45 (CET) i Amsterdam RAI Hall 3B, under titeln ”Challenging the Treatment Paradigm in Multiple Myeloma”.


De fyra abstrakten finns på företagets webbsida under:

www.oncopeptides.com /
Investerare & Media / Presentationer / EHA Abstracts 2019


HORIZON (OP-106): Updated efficacy and safety of melflufen in relapsed / refractory multiple myeloma (RRMM) patients refractory to daratumumab (DARA) and/or pomalidomide (POM)

Tema: Myeloma and other monoclonal gammopathies – Clinical
Session titel: Novel strategies in multiple myeloma
Abstrakt kod – S 1605

ANCHOR (OP-104): A phase 1/2 study update of melflufen and dexamethasone plus bortezomib or daratumumab in in relapsed / refractory multiple myeloma patients refractory to an IMiD or a proteasome inhibitor
Tema: Myeloma and other monoclonal gammopathies – Clinical
Session titel Myeloma and other monoclonal gammopathies – Clinical
Abstrakt kod – 608

O-12-M1: An evaluation of time to next treatment in melflufen and dexamethasone treated patients with relapsed / refractory multiple myeloma
Tema: Myeloma and other monoclonal gammopathies – Clinical
Session titel: Myeloma and other monoclonal gammopathies – Clinical
Abstrakt kod – PF 628

Tolerability of treatments for relapsed / refractory multiple myeloma: A systematic review
Tema: Quality of life, palliative & supportive care, ethics and health economics
Session titel: Quality of life, palliative & supportive care, ethics and health economics
Abstrakt kod – PF726

För ytterligare information kontakta:
Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.com
Telefon: +46 (0) 8 615 20 40

Rein Piir, chef för Investor Relations vid Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.com
Mobiltelefon: +46 (0) 70 853 72 92

Denna information lämnades för offentliggörande klockan 15.00 CET den 16 maj 2019.

Om melflufen
Melflufen är en lipofil peptidlänkad alkylerare som snabbt resulterar i en kraftig ansamling av cytotoxiska metaboliter i myelomceller genom peptidasaktivitet. Melflufen tillhör den nya klassen Peptidase Enhanced Cytotoxics (PEnCs), en familj lipofila peptider som verkar genom att de blir kluvna av peptidaser och som har potential att kunna behandla flera olika cancertyper. Peptidaser spelar en viktig roll i proteinhomeostasen och i cellulära processer som cellcykelprogression och programmerad celldöd. Melflufen tas snabbt upp av myelomceller genom dess höga lipofilicitet och klyvs omedelbart av peptidaser till en hydrofil alkylerare som blir fångad inuti myelomcellen. In vitro är melflufen 50 gånger mer potent i myelomceller jämfört med dess alkylerande metabolit beroende på peptidasaktiviteten och inducerar irreversibla skador på DNA samt programmerad celldöd. Melflufen har visat cytotoxisk aktivitet i myelomcellinjer resistenta mot andra behandlingar, inklusive alkylerare, och har i prekliniska studier även visats hämma DNA-reparation och angiogenes. 

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel för behandling av cancer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, en lipofil peptidlänkad alkylerare, tillhörande en ny läkemedelsklass kallad Peptidase Enhanced Cytotoxics (PEnC). Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och testas för närvarande i en global registreringsgrundade klinisk fas 3-studie samt i tre ytterligare pågående kliniska prövningar. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.

För mer information besök www.oncopeptides.com.