Pressmeddelande

Oncopeptides meddelar att melflufen-data har accepterats för presentation vid ASCO:s årsmöte i juni 2019

maj 15, 2019
Stockholm – 15 maj 2019 – Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO) meddelar idag att data från fas 1/2 studien O-12-M1 har accepterats för posterpresentation vid American Society of Clinical Oncology (ASCO) årsmöte som äger rum 31 maj – 4 juni i Chicago, USA. I studien utvärderas melflufen som behandling av patienter med relapserande-refraktärt multipelt myelom (RRMM). Melflufen är en lipofil peptidkonjugerad alkylerare som tillhör den nya klassen av Peptidase Enhanced Cytotoxics (PEnCs).

Data som presenteras är en analys av tiden till nästa behandling (TTNT) hos patienter med RRMM som behandlades med melflufen och dexametason i den kliniska fas 1/2 studien O-12-M1. TTNT används i s.k. Real World Evidence modeller för att utgöra underlag för behandlingsbeslut och hälsoekonomiska beräkningar vid prissättning av läkemedel.

”Möjligheten att få presentera data vid ASCO är en validering av vårt kinisk utvecklingsprogram och vetenskapen bakom melflufen. De kliniska data som presenteras ger kunskap om den potentiella kliniska tillämpningen och nyttan av melflufen som också studeras i den pågående globala fas 3 studien OCEAN”, säger Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides.

Den fullständiga boken med abstrakt för ASCO 2019 finns på: https://meetings.asco.org/am/abstracts

Abstraktet med titel enligt nedan finns på företagets hemsida under:
www.oncopeptides.com / Investerare & media / presentationer / Abstract ASCO
 


Analysis of time to next treatment (TTNT) in melflufen and dexamethasone-treated patients (pts) with relapsed/refractory multiple myeloma (RRMM).

Presentatör: Paul G. Richardson, MD, Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, MA
Session: Hematologiska Malignancies-Plasma Cell Dyscrasia
Datum / Tid: Måndag, 3 juni, 8:00-11:00am ET
Plats: Hall A (Poster # 369)
Abstrakt nummer 8043

För mer information, kontakta:
Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.com
Telefon: +46 (0)8 615 20 40

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.com
Mobil: +46 (0)70 853 72 92

Information lämnades för offentliggörande den 15 maj klockan 23.00, 2019.

Om melflufen

Melflufen är en lipofil peptidlänkad alkylerare som snabbt resulterar i en kraftig ansamling av cytotoxiska metaboliter i myelomceller genom peptidasaktivitet. Melflufen tillhör den nya klassen Peptidase Enhanced Cytotoxics (PEnCs), en familj lipofila peptider som verkar genom att de blir kluvna av peptidaser och som har potential att kunna behandla flera olika cancertyper. Peptidaser spelar en viktig roll i proteinhomeostasen och i cellulära processer som cellcykelprogression och programmerad celldöd. Melflufen tas snabbt upp av myelomceller genom dess höga lipofilicitet och klyvs omedelbart av peptidaser till en hydrofil alkylerare som blir fångad inuti myelomcellen. In vitro är melflufen 50 gånger mer potent i myelomceller jämfört med dess alkylerande metabolit beroende på peptidasaktiviteten och inducerar irreversibla skador på DNA samt programmerad celldöd. Melflufen har visat cytotoxisk aktivitet i myelomcellinjer resistenta mot andra behandlingar, inklusive alkylerare, och har i prekliniska studier även visats hämma DNA-reparation och angiogenes.  

Om Oncopoeptides

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel för behandling av cancer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, en lipofil peptidlänkad alkylerare, tillhörande en ny läkemedelsklass kallad Peptidase Enhanced Cytotoxics (PEnC). Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och testas för närvarande i en global registreringsgrundade klinisk fas 3-studie samt i tre ytterligare pågående kliniska prövningar. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.

Visit www.oncopeptides.com for more information.