Pressmeddelande

Oncopeptides meddelar att två postrar presenterats vid International Myeloma Workshop

september 14, 2019
Stockholm – 14 september 2019 – Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO) meddelade idag att våra två postrar presenterats vid det 17: e Internationella Myeloma Workshop mötet (IMW) Boston, Massachusetts, USA.

Postrar som presenterats
Den första postern presenterades under Poster Session I, kallad ”Multiple Myeloma Genomics” under titeln: ”Aminopeptidase gene expression in myeloma”

Den andra postern presenterades under Poster Session II,” Treatment of Previosly Treated Myeloma under titeln: “Quality of life treatment for relapsed/refractory multiple myeloma, a systematic review”.

Postrarna finns tillgängliga på företagets hemsida under:
www.oncopeptides.com
/ Investerare & media / Presentationer / IMW 2019

För ytterligare information kontakta:
Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.com
Telefon: +46 (0) 8 615 20 40

Rein Piir, chef för Investor Relations vid Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.com
Mobiltelefon: +46 (0) 70 853 72 92

Information lämnades för offentliggörande den 14 september 2019 kl. 13.00. 

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska cancerformer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, en lipofil peptidlänkad alkylerare, tillhörande en ny läkemedelsklass kallad Peptidase Enhanced Cytotoxics (PEnC). Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och testas för närvarande i en pivotal fas 2-studie kallad HORIZON och en bekräftande klinisk fas 3-studie kallad OCEAN där rekrytering pågår. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.

För mer information, vänligen besök www.oncopeptides.com.