Pressmeddelande

Oncopeptides meddelar marknadspotentialen för Pepaxti i Europa

november 09, 2022 Regulatorisk
STOCKHOLM — 9 november 2022 — Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, meddelar idag den estimerade marknadspotentialen för Pepaxti i Europa. Potentialen baseras på antagandet att bolagets ansökan till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA avseende ”type 2 variation” baserat på OCEAN-data kommer att godkännas av myndigheten och ge patienter med relapserande refraktärt multipelt myelom tillgång till läkemedlet i en tidigare behandlingslinje. Dessutom bygger marknadspotentialen på att prisförhandlingarna avspeglar läkemedlets innovationsgrad och den kliniska nyttan för patienterna.

“Godkännandet av Pepaxti i EU och länderna inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet i augusti skapar förutsättningar för en ny och spännande fas för Oncopeptides”, säger Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides. ”Med den pågående lanseringen i Tyskland tar vi oss an den europeiska marknaden med möjliga intäkter på cirka 1,5–2,0 miljarder SEK, baserat på en typ-2 indikation i EU.”

Europakommissionen har godkänt Pepaxti, i kombination med dexametason, för försäljning i Europa och länderna inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EEA, för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom som har fått åtminstone tre tidigare behandlingslinjer, vars sjukdom är resistent mot minst en proteasomhämmare, ett immunmodulerande läkemedel och en monoklonal antikropp riktad mot CD38 och som har uppvisat sjukdomsprogression vid eller efter den sista behandlingen. För patienter med tidigare autolog stamcellstransplantation, bör tiden till progression vara åtminstone tre år från transplantationen.
 

För mer information, kontakta:

Rolf Gulliksen, Global Head of Corporate Communications, Oncopeptides AB (publ)
E-post: rolf.gulliksen@oncopeptides.com
Mobil: + 46 70 262 96 28

 

Informationen i pressmeddelandet är information som det åligger Oncopeptides att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 9 november 2022, kl. 07:57.
 

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett globalt biotechbolag som utvecklar riktade behandlingar för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin patentskyddade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller. Den 18 augusti 2022 beviljade EU-kommissionen Pepaxti® (melfalan flufenamid) ett godkännande för försäljning i alla EU-länder, samt i länder inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i kombination med dexametason för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom som har fått åtminstone tre tidigare behandlingslinjer, vars sjukdom är resistent mot minst en proteasomhämmare, ett immunmodulerande läkemedel och en monoklonal antikropp riktad mot CD38 och som har uppvisat sjukdomsprogression vid eller efter den sista behandlingen. För patienter med tidigare autolog stamcellstransplantation, bör tiden till progression vara åtminstone tre år från transplantation.

Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på sina teknikplattformar. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO. Mer information finns på  www.oncopeptides.com.