Pressmeddelande

Oncopeptides offentliggör försäljning för första kvartalet 2024

april 04, 2024 Regulatorisk

Stockholm – 4 april 2024 – Oncopeptides AB (STO: ONCO), ett biotechbolag fokuserat på svårbehandlade cancersjukdomar, redovisar idag den oreviderade nettoomsättningen för det första kvartalet 2024.

Oncopeptides offentliggör denna information före delårsrapporten för det första kvartalet 2024, planerad att offentliggöras den 30 maj, med anledning av den pågående företrädesemissionen.

”Vår försäljning under första kvartalet är i linje med våra förväntningar och vår plan för att bli lönsamma i slutet av 2026”, säger Sofia Heigis, vd för Oncopeptides. ”Marknaden för behandlingar mot multipelt myelom hämmas alltid av höga infektionstal under årets första månader. Trots detta och till skillnad från många av våra konkurrenter var Pepaxtis försäljning under första kvartalet 2024 stabil jämfört med föregående kvartal. Blickar vi framåt är vi fortsatt förvissade om att ökande försäljningstakt i Tyskland och Grekland i kombination med kommande lanseringar i Spanien och Mellanöstern och Nordafrika 2024 kommer leda till accelererad försäljning under resten av året och mot lönsamhet 2026.”

Finansiell översikt – januari-mars 2024

  • Baserat på oreviderade siffror förväntar sig Oncopeptides att nettoomsättningen kommer att uppgå till 5,1 MSEK (1,1 MSEK).

För mer information, besök www.oncopeptides.com/sv.