Pressmeddelande

Oncopeptides presenterar prekliniska data för melflufen på den amerikanska cancerkongressen AACR 2020 vilket validerar vår teknikplattform, PDC

maj 15, 2020
STOCKHOLM — 15 maj 2020 — Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO) meddelar idag att nya prekliniska data som utvärderar potentialen hos den ledande läkemedelskandidaten melflufen (melfalan flufenamid) har valts ut för att presenteras på American Association for Cancer Research (AACR) årliga konferens. Presentationerna finns nu tillgängliga online.

Melflufen är ett nytt peptidlänkat läkemedel mot cancer som snabbt levererar ett cellgift till tumörceller. Melflufen är i sen klinisk utvecklingsfas för möjlig behandling av patienter med relapserande och refraktärt multipelt myelom (RRMM).

– Den årliga AACR-konferensen är ett viktigt forum för att presentera och diskutera data i tidig fas och vi är mycket glada att nya data och viktiga insikter från vårt prekliniska program har accepterats, säger Fredrik Lehmann, EVP Research och CMC på Oncopeptides. När vi fortsätter att utvärdera melflufen som en möjlig behandling för multipelt myelom och breddar vår forskning för att bedöma dess potential är vi nöjda över att få lyfta fram data som ytterligare validerar vår peptidlänkade plattform för läkemedelsutveckling.

Nedan följer en kort beskrivning av de tre bidrag  som kommer att presenteras på årets AACR-möte, inklusive en sammanfattning. Hela listan av presentationer som läggs fram under AACR Annual Meeting 2020 finns här: https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/9045

  1. Titel: Prognostic significance of esterase gene expression in multiple myeloma.

Presentatör: Romika Kumari, MD, Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM), Helsinki Institute of Life Science, Helsingfors universitet, Helsingfors, Finland

Esteraser spelar en roll inom cancerbiologi inklusive multipelt myelom. Deras expressionsnivå är oregelbunden under sjukdomsutvecklingen och en majoritet är förhöjda i patienter med framskridet myelom jämfört med patienter i ett tidigt stadium.

  1. Titel: Melflufen efficacy in multiple myeloma cell lines with TP53 aberrations.

Presentatör: Ana Slipicevic, Oncopeptides AB, Stockholm

Melflufen kan orsaka myelomcellers död oavsett cellernas TP53-status och övervinna p53-brist-medierad melphalan-resistens. Svarsfrekvensen för melflufen i patientpopulationen med 17p-deletion från fas 2-studien HORIZON är jämförbar med den totala studiepopulationen och tyder på att melflufen kan utgöra ett behandlingsalternativ för dessa svårbehandlade patienter.

  1. Titel: Melflufen, a peptide-conjugated alkylator, shows efficacy in breast cancer cell lines.

    Presentatör: Alexander Schepsky, MD, University of Iceland

    Melflufen visar god effekt och selektivitet i bröstcancerceller jämfört med deras normalt förekommande isogeniska motparter. Effekten får hjälp av flera aminopeptider, däribland CD13, LAP3 och DPP7. Denna forskningsmodell pekar på att melflufen, ett peptidlänkat läkemedel, har en effekt på maligna celllinjer som inte kan påvisas i deras icke-maligna, normala motparter.

För mer information kontakta:
Fredrik Lehmann, EVP Research och CMC på Oncopeptides

E-post: fredrik.lehmann@oncopeptides.com
Telefon: +46 8 615 20 40

Rein Piir, Head of Investor Relations på Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.com 
Mobil: +46 70 853 72 92

Information lämnades för offentliggörande den 15 maj 2020, kl. 12.00 CET.
 

Om melflufen
Melflufen (melphalan flufenamide) är ett nytt peptidlänkat cancerläkemedel som snabbt levererar ett alkylerande cellgift till tumörceller. Melflufen tas snabbt upp av myelomceller genom dess höga fettlöslighet och klyvs omedelbart av peptidaser till ett vattenlösligt cellgift som blir instängt inuti myelomcellen. Peptidaser spelar en viktig roll i proteinhomeostasen och i cellulära processer som cellcykelprogression och programmerad celldöd. In vitro är melflufen 50 gånger mer potent i myelomceller jämfört med dess alkylerande metabolit beroende på en ökad intracellulär koncentration av alkyleraren. Melflufen har visat cytotoxisk aktivitet i myelomcellinjer resistenta mot andra behandlingar, inklusive alkylerare, och har i prekliniska studier även visats hämma DNA-reparation och angiogenes.

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, ett nytt peptidlänkat cancerläkemedel som snabbt levererar ett alkylerande cellgift till tumörceller. Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och utvärderas för närvarande i ett flertal kliniska studier inklusive den pivotala fas 2-studien HORIZON och den pågående fas 3-studien OCEAN. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och kontor för den amerikanska verksamheten i Boston, Mass. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.

Mer information finns på www.oncopeptides.com.